مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۵
  موسسه کامپیوتری دانش نوین
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدرس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
 • 1395
  تدریس در موسسه کامپیوتری. عناوین تدریس: برنامه نویسی وب - ICDL- کاربر رایانه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ASP.NET
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ASP.NET
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com