مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش صنعتی /دانشگاه علوم اقتصادی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۵
  موسسه زبان سفیر پلاس
  مالی و حسابداری/ مسئول ثبت نام

  توضیحات: به مدت سه هفته در این موسسه فعالیت کردم.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  تدریس ریاضیات تا پایه ششم ابتدائی

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: intermediate
https://.com