مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات
    گرایش شبکه /دانشگاه غیر انتفاعی ابرار / معدل 13.4
  • 1391 تا 1393
    فوق دیپلم برق مخابرات
    /دانشگاه غیرانتفاعی ال طه
https://.com