مختصری از من

اينجانب بسيار علاقمند هستم تا با تلاش و نمود استعدادها و مهارتهاي شخصي خود در كنار افزايش دانش تخصصي خود، موجب پيشبرد اهداف سازمان شما گردم. چند ويژگي بارز من كه مي تواند در اين مهم مفيد باشد، پشتكار بسيار زياد، روحيه بالاي كار تيمي و قدرت تجزيه و تحليل من مي باشد.
شخصيت خودانگيخته و پويا به همراه سخت كوشي تا كنون در تحقق اهداف من در زندگي بسيار موثر بوده و عامل مهمي كه توان مضاعفي در اين زمينه به من مي دهد تا در سازمان شما اثرگذار باشم، علاقمندي به پيشرفت شغلي و تحقق اهداف حرفه اي مي باشد.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه راه دانش / معدل 15.78

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه مند به ورزش تکواندو وفعالیت درآن

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • توانایی طراحی و مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس الزامات استاندارد ISO 9001:2008
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انجام ممیزی کلیه فرآیندهای سازمان براساس الزامات استاندارد ISO 9001:2008
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره ممیزی داخلی براساس الزامات استاندارد ISO 9001:2008 شركت توف نورد
 • مهارتهای هفت گانه ICDL سطح 1
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهينامه موسسه معين پرداز
 • مهارتهای هفت گانه ICDL سطح 2
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهينامه موسسه معين پرداز

ابزار و نرم افزار

 • مهارتهای هفت گانه ICDL، سطوح 1 و 2
  100% Complete
  عنوان مدرک: تسلط به نرم افزارهاي Word، Access، Excel، Power Point
 • مهارتهای هفت گانه ICDL سطح 2
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • توانایی طراحی و مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس الزامات استاندارد ISO 9001:2008
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انجام ممیزی کلیه فرآیندهای سازمان براساس الزامات استاندارد ISO 9001:2008
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره ممیزی داخلی براساس الزامات استاندارد ISO 9001:2008 شركت توف نورد
 • مهارتهای هفت گانه ICDL سطح 1
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهينامه موسسه معين پرداز
 • مهارتهای هفت گانه ICDL سطح 2
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهينامه موسسه معين پرداز
https://.com