مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد اموزش زبان انگليسي
    /دانشگاه ازاد
https://.com