مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد حقوق
  گرایش حقوق خصوصی /دانشگاه تهران (پردیس فارابی) / معدل 15.59

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  دفتر حقوقی
  حقوق/ مشاور حقوقی
 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت رز
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲
  شرکت قلم
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • تیر ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۰
  دفتر وکالت
  حقوق/ مشاور حقوقی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله مسئولیت متصدیان حل و نقل هوایی
 • 1395
  مقاله مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی
 • 1395

افتخارات

 • 1395
  کسب رتبه هفده کشوری در رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار همکاران سیستم و نماد ایران
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com