مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی شیمی
  /دانشگاه اصفهان / معدل 15

دانش تخصصی

 • PFD
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • PFD
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com