مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه ازاد ملایر / معدل 14.46

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  تجارت الکترونیک پارسیان
  مالی و حسابداری/ کارگزار تجارت الکترونیک در زندان ملایر
 • دی ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  البرز ابزار
  مهندسی برق/ کاراموز و تکنسین

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • PLC
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارورز

ابزار و نرم افزار

 • PLC
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارورز
 • Proteus
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CodeVisionAVR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • PLC
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارورز
https://.com