مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  فوق دیپلم كامپيوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه شهيد بهشتي

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  ازاد
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ موبايل

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com