مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداری
  گرایش دولتی /دانشگاه خوارزمی (علوم اقتصاد) / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
  شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان کیش
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • مرداد ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۴
  مجمع دندان پزشکان ایران
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار
 • خرداد ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  شرکت حسابداری آتیه سازان
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تحریر دفاتر قانونی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت های مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • صدور اسناد حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سندرسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با ارسال اظهارنامه ارزش افزوده خرید و فروش فصلی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت مغایرت بانکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدرک هفتگانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل پیشرفته حسابداری (همکاران سیستم)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی توسعه هوشمند نوآور
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تحریر دفاتر قانونی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت های مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • صدور اسناد حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سندرسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با ارسال اظهارنامه ارزش افزوده خرید و فروش فصلی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت مغایرت بانکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدرک هفتگانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل پیشرفته حسابداری (همکاران سیستم)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com