مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1386 تا 1390
    کارشناسی مهندسی صنایع
    /دانشگاه پیام نور

نقاط قوت رفتاری

  • تعهد و انگیزه خدمت
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری
https://.com