مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش مدیریت و بهره وری سیستم ها /دانشگاه دانشگاه آزاد قزوین / معدل 17.5
 • 1384 تا 1389
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها /دانشگاه دانشگاه آزاد قم / معدل 14.5

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com