مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش صنایع پتروشیمی - پالایش - گاز /دانشگاه آزاداسلامی واحد برازجان / معدل 14

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۲
  پالایشگاه جم
  مهندسی شیمی/ کارآموزی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com