مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مامایی
  گرایش مامایی /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد کازرون / معدل 15.49

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بعثت شیراز
  پزشکی درمانی/پرستاری// ماما
 • خرداد ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۴
  بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر
  پزشکی درمانی/پرستاری// ماما

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • یاد گیری مداوم دانش روز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زایمان فیزیولوژیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی پایان دوره زایمان فیزیولوژیک

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زایمان فیزیولوژیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی پایان دوره زایمان فیزیولوژیک
https://.com