مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1383 تا 1389
    کارشناسی مهندسی شیمی
    /دانشگاه علم و صنعت ایران

زبان

  • انگلیسی
    100% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com