مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسی معماری
  /دانشگاه تهران / معدل 18.26

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  مهندسان مشاور پیرراز
  مهندسی عمران/ معماری/ طراح و نقشه کش

نقاط قوت رفتاری

 • خلاقیت و نوآوری

زبان

 • عربی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com