مختصری از من

بنده در حدود 70 آزمون که در دانشکده زبانها برگزار شده است همکاری داشته ام. که در سه آزمون زبان انگلیسی پیشرفته TOLIMO مسئول برگزاری آزمون بوده و با سازمان سنجش همکاری داشته ام. در سایر آزمون ها نیز به عنوان رابط-مسئول مخزن -سرپرست سالن و ... انجام وظیفه نموده ام. شخصیت خود انگیخته و پویا به همراه سخت کوشی تاکنون در موفقیت های من بسیار موثر بوده و عامل مهمی که توان مضاعفی در این زمینه به من می دهد، علاقه مندی بالای من به این حوزه است.

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه دماوند / معدل 1742

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  مرکز آموزش های عمومی و تخصصی زبان های خارجی دانشگاه تهران
  منابع انسانی و آموزش/ مسئول آموزش
 • آبان ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  مرکز آموزش های عمومی و تخصصی زبان های خارجی دانشگاه تهران
  بازاریابی و فروش/ مسئول تبلیغات و بازاریابی
 • بهمن ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۵
  دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس فنی مسئول دوره مجازی
 • آبان ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۵
  دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس آموزش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مرکز آموزش های عمومی و تخصصی زبان های خارجی دانشگاه تهران
https://.com