مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد فیزیک
  گرایش حالت جامد /دانشگاه بین المللی امام خمینی

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  لیلیان مد
  مشاورفروش/انباردار/صندوقدار/سوپروایزر

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی/اشنا به ریاضیات و محاسبات
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • microsoft excel/Microsoft Word/microsoft power point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی/اشنا به ریاضیات و محاسبات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com