مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
  گرایش گیاهی /دانشگاه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • بیوانفورماتیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بیوانفورماتیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com