مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1392
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش marketing /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 18
 • 1386 تا 1389
  کارشناسی ریاضی
  گرایش محض /دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب / معدل 14
 • 1384 تا 1386
  فوق دیپلم ریاضی
  گرایش محض /دانشگاه آزاد ورامین / معدل 15

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۰ تا دی ۱۳۹۴
  مجتمع تهران مال
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • شهریور ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۰
  مجموعه های ستاره
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • اردیبهشت ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۸۸
  موسسه ره سگال
  دبیر ریاضی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • مدیریت استراتژیک: ماتریس های ارزیابی وتحلیل محیط عوامل داخلی و خارجی، SWOT، QSPM شرکت مجموعه های تجاری ستاره برند سازی: تشکیل کمپیل برندسازی و رسم Brand Mind Map شرکتی در زمینه تامین تجهیزات اتاق عمل تحقیقات بازاریابی: طرح پیشنهاد پژوهشی (رکود در پیش فروش)رابطه بین تغییر شرایط فروش وتقاضای خرید واحدهای تجاری مجتمع تهران مال CRM: رویکرد رفتاری جدید در مدیریت شکایات و تعارضات مشتریان

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابداری
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com