مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش نظری /دانشگاه سراسری سمنان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵
  دی رایانه نوین
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ پشتیبانی نرم افزار
 • تیر ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۴
  کارخانه بیژن
  مالی و حسابداری/ کارمند مالی اداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • اصول حسابداری
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • TeamViewer
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات و تجزیه و تحلیل
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق و دستمزد همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حضور و غیاب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق و دستمزد کارکنان
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • حقوق و دستمزد همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حضور و غیاب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رافع
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اصول حسابداری
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • TeamViewer
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات و تجزیه و تحلیل
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق و دستمزد همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حضور و غیاب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق و دستمزد کارکنان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com