مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه آزاد پرند / معدل 16

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵
  شرکت تامین تجهیزات فنی فراز صفه
  مالی و حسابداری/ کارشناس ارشد حسابداری

  توضیحات: تمامی کارهای حسابداری شامل خزانه،صدور اسناد،ارزش افزوده،اظهارنامه،و....

 • دی ۱۳۸۹ تا آذر ۱۳۹۴
  گروه مهندسی آی کن ican
  مالی و حسابداری/ کارشناس حسابداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی با نرم افزارهای حسابداری رایین ، پارسی سافت-،سپیدار،رافع 7
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com