مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1393
    کارشناسی مهندسی مواد
    گرایش متالورژی صنعتی /دانشگاه دانشگاه سراسری اراک / معدل 15.75
https://.com