مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی فناوری صنایع شیمیایی
  /دانشگاه علمی کاربردی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  مطب دکتر
  منشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کمک پرستاری و تکسنین داروخانه
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی پایان دوره

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهی پایان دوره آموزشی
دانش تخصصی
 • کمک پرستاری و تکسنین داروخانه
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی پایان دوره
https://.com