مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی روانشناسی
  گرایش عمومی /دانشگاه پیام نور ورامین

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  بهزیستی
  منابع انسانی و آموزش/ مددکار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • روانشناسی خانواده
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی 16 ساعت کارگاه تخصصی خیانت زوجین
 • روانشناسی خانواده
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی52 ساعت کارگاه تخصصی خانواده درمانی
 • روانشناسی خانواده
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی 52 ساعت کارگاه تخصصی فرزند پروری
 • مشاوره و راهنمایی
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهی 6 ساعت کارگاه تخصصی ارزیابی مشاوره ه ای
 • روانشناسی فردی
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهی 6 ساعت کارگاه تخصصی مقدمات اصول مشاوره فردی
 • مشاوره فردی
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهی 6 ساعت کارگاه تخصصی برقراری ارتباط موثر
 • روانشناسی بالینی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی 66 ساعت کارگاه تخصصی آسیب شناسی روانی
 • روانشناسی اعتیاد
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی 46 ساعت کارگاه تخصصی درمان اعتیاد MMT و ماتریکس

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روانشناسی خانواده
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی 16 ساعت کارگاه تخصصی خیانت زوجین
 • روانشناسی خانواده
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی52 ساعت کارگاه تخصصی خانواده درمانی
 • روانشناسی خانواده
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی 52 ساعت کارگاه تخصصی فرزند پروری
 • مشاوره و راهنمایی
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهی 6 ساعت کارگاه تخصصی ارزیابی مشاوره ه ای
 • روانشناسی فردی
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهی 6 ساعت کارگاه تخصصی مقدمات اصول مشاوره فردی
 • مشاوره فردی
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهی 6 ساعت کارگاه تخصصی برقراری ارتباط موثر
 • روانشناسی بالینی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی 66 ساعت کارگاه تخصصی آسیب شناسی روانی
 • روانشناسی اعتیاد
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی 46 ساعت کارگاه تخصصی درمان اعتیاد MMT و ماتریکس
https://.com