مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1373 تا 1377
  کارشناسی علوم و صنایع غذایی
  /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 14.78

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران
  بازاریابی و فروش/ کارشناس تحقیقات و بازاریابی
 • فروردین ۱۳۷۷ تا فروردین ۱۳۸۴
  شرکت مسماء مشهد
  صنایع غذایی/ مدیر تولید و مدیر فروش کارخانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com