مختصری از من

به عنوان فردی که در شرکتهایی با محوریت پروزه فعالیت داشته ام توانایی بالایی در هماهنگی افراد و رساندن کارهای انجام شده به نتیجه دارم .
علاقمند به یادگیری حوزه های مختلفی که در یک پروزه و فعالیت های مرتبط با آن وجود دارد هستم .
از کنار تیم بودن و در مسیر قرار دادن کارها بسیار لدت میبرم .

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1388
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه آموزش عالی رجا«

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  مادکوش (گروه سرمایه گذاری ارزش)
  مهندسی صنایع/ کارشناس پروزه

  توضیحات: هماهنگي بین نفرات پروژه ازجمله نفرات فني شركت و همچنین اركان پروژه -
  تهیه شماره گذاری فني براساس مدارک فني پروژه
  تسلط كامل با تهیه و بررسی گزارش های ماهیانه
  آشنایي با برخي نرم افزارهای چرخش و آرشیو مدارک -
  تهیه آرشیو كامل برای مدارک پروژه و چرخش صحیح در سیستم -
  آشنایي با مباحث بازرگاني -
  تجربه شركت در جلسات با تیم های خارجي و مذاكره با آنها

 • خرداد ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۱
  آذر دقیق ایرانیان
  مهندسی صنایع/ کارشناس کنترل پروزه

  توضیحات: تهیه و تنظیم گزارش های ماهیانه
  تنظیم صورت وضعیت های مالي
  بروز رسانی برنامه زمانبندی براساس پیشرفت های حاصله

 • بهمن ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۹۱
  مهندسین مشاور اوج پزوهش صنعت
  مهندسی صنایع/ کارشناس کنترل پروزه

  توضیحات: تهیه و تنظیم گزارش های ماهیانه
  تنظیم صورت وضعیت های مالي
  بروز رسانی برنامه زمانبندی براساس پیشرفت های حاصله
  بررسی گزارشات ماهیانه و صورت وضعیت های مربوط به پیمانکاران

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • طراحی و نقاشی
 • کتابخوانی و یادگیری مسایل جدید

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مستندسازی و گزارش‌ نویسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرگانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مستندسازی و گزارش‌ نویسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرگانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com