مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه ازاد اسلامی / معدل 16.5

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵
  نمایندگی بیمه دانا
  مسئول دفتر/ کارمند دفتری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • صنعت بیمه
  80% Complete
  عنوان مدرک: کار در تمام رشته های بیمه ای نمایندگی بیمه دانا

ابزار و نرم افزار

 • فناوران
  80% Complete
  عنوان مدرک: تسلط کامل
دانش تخصصی
 • صنعت بیمه
  80% Complete
  عنوان مدرک: کار در تمام رشته های بیمه ای نمایندگی بیمه دانا
https://.com