مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد معماری
  /دانشگاه احرار (رشت)
 • 1393 تا 1395
  کارشناسی معماری
  /دانشگاه علم و فرهنگ رشت / معدل 18.73

ابزار و نرم افزار

 • اسکتچاپ و ویری تحت اسکتچاپ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوکد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فتوشاپ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com