مختصری از من

زمینه های تحصیلی و پژوهشی:

- شناسایی الگو
- پردازش تصاویر ماهواره ای
- سیستمهای ماکروویو و راداری

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری
  گرایش سنجش از دور /دانشگاه فردوسی مشهد / معدل 18.05
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی نقشه برداری
  /دانشگاه دانشگاه اصفهان / معدل 14.82

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  S. Gholinejad, R. Shad, H. S. Yazdi, and M. Ghaemi, “Improving Signal Subspace Identification Using Weighted Graph Structure of Data,” IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, pp. 1–5, 2017.,DOI:10.1109LGRS.2017.2682222
 • 1394
  مقاله کنفرانسی: قلی نژاد, سعید و علی محتشمی، 1394، بررسی تاثیرات خشک سالی بر روند پوشش گیاهی با استفاده از تکنیک تجزیه ي طیفی تصاویر سنجش از دور (مطالعه موردي: پارک ملی تندوره)، اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوري اطلاعات مکانی، تهران، دانشکده مهندسی نقشه برداري دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی.
 • 1394
  مقاله کنفرانسی: قائمی, مرجان؛ بهزاد باقري شیروان و سعید قلی نژاد، 1394، ارزیابی تغییرات NDVI و رابطه آن با پارامترهاي اقلیمی (مطالعه موردي: پارک ملی تندوره، خراسان رضوي)، دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزي و منابع طبیعی، تهران، گروه پژوهشی بوعلی.

افتخارات

 • 1395
  رتبه اول کارشناسی ارشد سنجش از دور دانشگاه فردوسی مشهد با معدل 18.05

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk AutoCAD Civil 3D
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پردازش تصاویر ماهواره ای(ENVI)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پردازش تصاویر ماهواره ای (Erdas)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی MATLAB
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ArcGIS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: MSRT
https://.com