مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه کاویان

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۳
  توکا پلاست
  بازاریابی و فروش/ تولید و چاپ انواع پلاستیک
 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۱
  بازرگانی زمانیان
  بازاریابی و فروش/ قطعات آسانسور
 • فروردین ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۸۷
  شرکت آب بس
  بازاریابی و فروش/ بازاریاب

دانش تخصصی

 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com