مختصری از من

پیشینه شغلی

  • اردیبهشت ۱۳۸۹ تا مهر ۱۳۹۵
    شركت واردات خوش نوش جهان
    خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ مدير ارتباطات روابط خارجي و بين الملل

    توضیحات: -مكاتبات و روابط خارجي
    - گذاشتن سفارشات خريد و پيگيري جهت دريافت پيش فاكتور ،فاكتور و ساير مدارك مربوطه از طريق ايميل

https://.com