مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد اقتصاد
  گرایش علوم اقتصادی /دانشگاه آزاد قزوین / معدل 18
 • 1384 تا هم اکنون
  کارشناسی لقتصاد
  گرایش نظری /دانشگاه ارومیه / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  برنامه و بودجه ارومیه با همکاری سازمان آمار
  کارشناس بازبین
 • شهریور ۱۳۸۵ تا هم اکنون
  برنامه و بودجه با همکاری سازمان آمار
  مامور آمارگیر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک: زبان مادری ام هست
 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: فارغ التحصیل از کانون زبان ایران ILI
https://.com