مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش طراحی فرآیندها /دانشگاه تهران / معدل 17.8
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش مهندسی شیمی /دانشگاه تهران / معدل 17.61

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۲
  نیروگاه حرارتی منتظرقائم ملارد
  مهندسی شیمی/ کارآموز

  توضیحات: تعریف پروژه کارشناسی بر اساس مشکل واحد تولید هیدروژن

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390
  پشتیبانی و تدریس در کانون فرهنگی آموزش قلم چی
 • 1389
  تصحیح سوالات آزمون های قلم چی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار Aspen plus
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Hysys
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار GAMS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com