مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی شبکه
  20% Complete
  عنوان مدرک: ccna,network+
 • ّبرنامه نویسی c#
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان SQL
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی شبکه
  20% Complete
  عنوان مدرک: ccna,network+
 • ّبرنامه نویسی c#
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان SQL
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com