مختصری از من

من فردی هستم پرشور و هیجان که با سن کمی که دارم نمیتوانم به خواسته هایم برسم
من خیلی بزرگ تر از سنم فکر و عمل میکنم و همیشه سعی داشته ام که روابط اجتماعی زیادی داشته باشم.
به موسیقی و ورزش علاقه شدیدی دارم.
نوشتن یکی از کارهای درحال حاضر من است.

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • من به طور کلی به کارها و مسائل اجتماعی علاقه دارم.
  • هنر و ورزش در کنار اجتماع من رو دوباره میسازد.

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • تاثیر گذاری / مذاکره
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • خلاقیت و نوآوری
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری
https://.com