مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش مهندسی تکنولوژی نرم افزار /دانشگاه صفاهان اصفهان

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • اینترنت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی تحت وب
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار حسابداری پارسیان
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی تحت وب
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com