مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1396
  کارشناسی ارشد مهندسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران / معدل 18

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۳۹۳
  مجتمع خلیج فارس شهر شیراز
  مهندسی عمران/ معماری/ طراحی دکوراسیون داخلی

  توضیحات: طراح و مشاور دکوراسیون داخلی، فعال پژوهش و مطالعات فاز صفر معماری، مسئول دفتر (شهر شیراز)

دانش تخصصی

 • AutoCAD, Autodesk Revit Architecture, Sketchup, Post Production, Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • AutoCAD, Autodesk Revit Architecture, Sketchup, Post Production, Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com