مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  گرایش طراحی کاربردی /دانشگاه تهران
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • اکسل-ورد-و آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم‌افزارهای طراحی سه بعدی Catia(Part Design) , Mechanical Desktop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Abaqus
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com