مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه پیام نور / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت ایتافوم
  مالی و حسابداری/ حسابدار ارشد
 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت نوسازه افرین اسیا
  مالی و حسابداری/ حسابدار ارشد
 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۲
  شرکت سنگین ماشین و راهسازان
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرمینه افزار. پازار. هلو. موناد
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com