مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی
  گرایش سیستم های انرژی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
 • 1390 تا 1393
  کارشناسی مهندسی تکنولوژی برق الکترونیک
  گرایش الکترونیک /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری / معدل 15.36
 • 1387 تا 1389
  فوق دیپلم کاردان فنی برق الکترونیک
  گرایش الکترونیک /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PSpice
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Altium Designer
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • میکروکنترلر AVR
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PSpice
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Altium Designer
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • میکروکنترلر AVR
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com