مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد شهر قدس / معدل 14.4

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۵
  پارس آنلاین
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس لایه 1 و لایه 2 و تیم لیدر پشتیبانی

  توضیحات: پشتیبانی پیشرفته کاربران
  مانیتورینگ شبکه و پهنای باند

 • مرداد ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۳۹۲
  شتاب سیستم
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس فنی

  توضیحات: پستیبانی هاستینگ و سرور

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک: Network+
 • CCNA
  60% Complete
  عنوان مدرک: CCNA R&S
 • مدیریت ارتباط با مشتری
  100% Complete
  عنوان مدرک: ارتباط با مشتری
 • Linux
  20% Complete
  عنوان مدرک: Self Study
 • اصول سرپرستی
  100% Complete
  عنوان مدرک: اصول مدیریت
 • CCNP
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solarwinds
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cacti
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Change Gear
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PRTG
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک: Network+
 • CCNA
  60% Complete
  عنوان مدرک: CCNA R&S
 • مدیریت ارتباط با مشتری
  100% Complete
  عنوان مدرک: ارتباط با مشتری
 • Linux
  20% Complete
  عنوان مدرک: Self Study
 • اصول سرپرستی
  100% Complete
  عنوان مدرک: اصول مدیریت
 • CCNP
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com