مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی برق
  گرایش مهندسی تکنولوژی کنترل ابزار دقیق /دانشگاه آزاد اسلامی بیضا فارس / معدل 16

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فوتبال-جودو

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com