مختصری از من

اینجانب مدت ۷ سال سابقه مدیریتی داشته که مدت ۴ سال سرپرست تولید شرکت اریان اسانسور بوده‌ام و مدت ۳ سال با عنوان 2nd engineer در شرکت حمل و نقل بین المللی سیرود شبکه بوده‌ ام و در حال حاضر مدت ۲ ماه است که مدیر تولید شرکت هوکارت هستم ولی به دلیل به موقع پرداخت نکردن حقوقم با این شرکت قادر به همکاری نیستم

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش حرارت سیالات /دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت اریان اسانسور
  عملیات و تولیدتعمیر و نگهداری/ شرکت سیرود شبکه

  توضیحات: 2nd engineer و مسئول تاسیسات و تعمیر و نگهداری

پروژه ها

 • 1387
  شرکت اریان اسانسور
  سرپرست تولید

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تعمیر و نگهداری از تاسیسات صنعتیعالی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ادونس مهندسی حرارت سیالات ( مهندسی کشتی )

ابزار و نرم افزار

 • افیس و پی دی ام اس
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
دانش تخصصی
 • تعمیر و نگهداری از تاسیسات صنعتیعالی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ادونس مهندسی حرارت سیالات ( مهندسی کشتی )
https://.com