مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد معماری
  گرایش معماری /دانشگاه ازاد اسلامی شاهرود / معدل 18.3

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  شرکت گروه معماری کارشیو سناباد
  مهندسی عمران/ معماری/ طراح معمار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدارس زیست محیطی و جوامع مسکن اشتراکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • طراحی معماری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدارس زیست محیطی و جوامع مسکن اشتراکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com