مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  فوق دیپلم الكتروتكنيك
  گرایش تاسيسات الكتريكي /دانشگاه صدرالمتلهين

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  سازمان بسيج مستضعفين
  سرمايه انسانى

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشي(واليبال)
https://.com