مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1391
  دیپلم ریاضی فیزیک
  / معدل 16.12

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک: +Network
 • مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
  80% Complete
  عنوان مدرک: MCSA Pack 2012
 • مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA: ICND1+ICND2
 • مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNP: ROUTE and SWITCH
 • مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCIE: ROUTE and SWITCH

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware workstation
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows Server 2012 R2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows 10
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار شبیه سازی شبکه های کامپیوتری (GNS 3)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco Packet Tracer
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Wireshark
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: PET
 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: KET
 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: TOEFL
 • اسپانیایی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک: +Network
 • مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
  80% Complete
  عنوان مدرک: MCSA Pack 2012
 • مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA: ICND1+ICND2
 • مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNP: ROUTE and SWITCH
 • مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCIE: ROUTE and SWITCH
https://.com