مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1378 تا 1393
  کارشناسی طراحی صنعتی
  /دانشگاه علم و صنعت

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری

دانش تخصصی

 • طراحی و مدل سازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Rhino
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی و مدل سازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com