مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  دکتری مدیریت بازرگانی - بازاریابی
  گرایش بازاریابی /دانشگاه دانشگاه تهران / معدل 17.75

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۴
  پنبه ریز
  بازاریابی و فروش/ سرپرست تحقیقات بازاریابی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  8 مقاله در زمینه بازاریابی و برندینگ

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • لیزرل (Lisrel)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • sas
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • لیزرل (Lisrel)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • sas
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com