مختصری از من

به عنوان شخصی که روحیه بالای تیمی و مسئولیت پذیری و انعطاف کاری بالایی دارم ترجیح میدهم بتوانم در کار ایده های بسیاری چه از تکمیل ایده های قدیمی چه ایده های جدید وارد کار کرده و بتوانم با تکیه به ایده های نو کاری نو و خلاقانه در هر کاری حتی کسل کننده وارد کنم .
بنده سوابق کاری زیادی ندارم ولی هر لحظه میتوانم با یاد گرفتن سریع مهارت ها و کار ها آن ها را به بهترین نحو پیش ببرم .

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد دانشجوی مهندسی صنایع
  گرایش مهندسی مالی /دانشگاه تهران جنوب / معدل 18
 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه تهران جنوب / معدل 16

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  شرکت واردات و صادرات خشکبار راتین خوش
  مهندسی صنایع/ طراحی ایجاد کارخانه

  توضیحات: طراحی لی اوت کارخانه خرما بر اساس HACCP
  طراحی فرم های کنترل کیفیت

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  تدریس فیزیک و ریاضی به دانش آموزان پیش دانشگاهی و دانش آموزان دوم دبیرستان

پروژه ها

 • 1395
  طراحی ایجاد کارخانه خرما
  طراح لی اوت و فرم های کنترل کیفیت بر اساس ایزوی HACCP

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • به فعالیت های ورزشی علاقه دارم .

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی صنایع
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طرح ریزی صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی ایجاد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری (Accounting)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبیه سازی با Arena Archives
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • easy fit
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی صنایع
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طرح ریزی صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی ایجاد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری (Accounting)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com